15 Jul

Uusi pakoputkisto on erinomainen lisä halutessa tehoa ja sporttisempaa äänimaailmaa. Kokonaisten pakoputkistojen ollessa melko kalliita, moni haluaa muokata vain yksittäistä osaa putkistosta, kuten katalysaattoria tai pakosarjaa. Mistä osista putkisto koostuu ja mitä niistä kannattaa vaihtaa?


Pakoputkiston osien toiminta 

Pakosarja on pakoputkiston ensimmäinen osa ja on kiinni moottorilohkossa. Pakokaasut tulevat suoraan sylinteristä pakosarjaan ja sitä kautta eteenpäin. Pakosarja on kovan rasituksen alaisena korkeiden lämpötilojen vuoksi. Autoa paljon virittäessä usein suositellaan pakosarjan vaihtamista kestävämpään, jotta vältytään mahdolliselta halkeamiselta. Kestävämpiä pakosarjoja ovat esimerkiksi valurauta pakosarjat. Usein virittäessä perinteinen pakosarja vaihdetaan ”equal lenght” pakosarjaan eli pakosarja, jossa putket ovat suunniteltu yhtä pitkiksi parantaen pakokaasujen virtausta. 

Katalysaattori (engl. catalytic converter) poistaa pakokaasusta haitallisia osia keraamisen kennoston avulla. Katalysaattori voi sijaita myös pakosarjassa, mutta usein se on erillisinä osana pakosarjan jälkeen. Katalysaattorit tulivat yleiseen käyttöön vuonna 1991 uusien päästövaatimuksien astuessa voimaan. 

Putken avulla pakokaasut saatetaan auton taakse, jotta pakokaasuja ei päädy matkustustilaan. Myös putken halkaisijalla ja muotoilulla on merkitystä auton ääneen ja tehoon. 

Resonaattorin tehtävä on muokata auton pakoääntä ja poistaa melua. Resonaattori toimii torjumalla ääniaaltoja ja mitätöimällä niitä. Resonaattorit ovat aina tarkasti laskettuja komponentteja, jotka toimivat kunnolla vain alkuperäisen kokonaisuuden kanssa. 

Äänenvaimentimen tarkoitus on vain hiljentää pakoäänen voimakkuutta. Äänenvaimentimia on kahdenlaisia, jotka toimivat eri periaatteilla. Reflektiovaimentimessa ääniaallot törmäävät toisiinsa ja siten hiljentävät toisiaan. Absorptiovaimentimessa puolestaan ääniaallot törmäävät vaimentimen pehmeisiin materiaaleihin kuten teräsvillaan ja siten ääni hiljenee. Äänenvaimennin ei ole kuitenkaan optimaalinen ilmavirtauksen kannalta. 


Millä pakoputkiston osilla voidaan saada lisää tehoa?

 Pakoputkistoa suunnitellessa valmistajat useimmiten joutuvat keskittymään päästöjen ja pakoäänien minimointiin. Tämän vuoksi pakoputkiston muokkaamisella voidaan usein helposti valjastaa lisää tehoa. 

Tehonlisäystä tavoitellessa on tärkeää ymmärtää mitkä tekijät vaikuttavat pakoputkiston tehokkuuteen. Tavoitteena on siis optimoida ilmanvirtaus. Voisi ajatella, että suora ja halkaisijaltaan iso putki olisi parhain, mutta asia ei ole aivan niin yksinkertainen. Putken halkaisija vaikuttaa ilmavirtauksen tehokkuuteen. Putken liian iso halkaisija heikentää ilmavirtausta pakokaasujen paineen ollessa matala eli matalilla kierroksilla. Liian iso putki kadottaa myös luontaisen takapaineen tuoman edun. Puolestaan liian pieni putken halkaisija vaikeuttaa pakokaasujen poistumista korkeilla kierroksilla. 

On ilmiselvää, että kokonaan kustomoitu pakoputkisto tuo runsaasti lisää tehoa ja muuttaa pakoäänen täysin. Kuinka paljon tehoa yksittäiset pakoputken osat sitten lisäävät? Vastaus ei ole yksiselitteinen, koska autojen pakoputkistot vaihtelevat hyvin paljon. Lisäksi vastaukseen vaikuttaa, että onko moottori turboahdettu vai ei. 

Turboahdettuun moottoriin parhaat teholisät saadaan avartamalla putkistoa, joka on ennen turboahdinta. Tämä siis tarkoittaa yleensä turbo-pakosarjan päivittämistä. Jos turboa pyörittävää ilmavirtaa tehostetaan, pystyy turbokin ahtamaan enemmän. Tämän jälkeen eniten teholisää saa sport-katalysaattorilla, joka on suunniteltu parantamaan ilmavirtausta. Katukäytön ulkopuolelle tarkoitetusta autosta voidaan myös kokonaan poistaa katalysaattori, mikä parantaa ilmavirtausta entisestään. 

Vapaasti hengittävissä moottoreissa useimmiten paras tapa on hankkia hengittävämpi katalysaattori. Joissain autoissa myös pakosarja voi olla rajoittavin osuus. Äänenvaimentimen poistolla tai vaihdolla harvoin saavutetaan kovin isoja teholisäyksiä ja se saattaa joskus jopa heikentää ilmavirtausta. 


Pakoputken lämpökääreen käyttö 

Lämpökääre on useimmiten lasikuitukudosta, jonka tarkoitus on estää lämpösäteilyä. Sitä kiedotaan pakosarjan putkien sekä turbon putkien ympärille. Pakosarjan putkissa kulkeva pakokaasu on hyvin kuumaa ja sen lämpösäteily lämmittää koko moottoritilaa. Moottoritilaan kuumentuessa myös ilmanotossa kulkeva ilma lämpenee, mikä ei ole optimaalista tehon tai rasituksen kannalta. 

Lämpökääre pitää pakokaasun kuumuuden pakoputken sisällä. Kuumempi ilma kulkee nopeammin kuin viileä, joten pakokaasut poistuvat myös tehokkaammin lämpökääreen pitäessä kuumuuden putkessa. Kääntöpuolena on pakoputken rasittuminen. Jatkuva kuumuus voi aiheuttaa pakoputken halkeilua, joten on syytä miettiä kuinka kestävää putki on ennen lämpökääreen asentamista. 


Yhteenveto

Pakoputkiston muokkaus vaikuttaa autoosi monipuolisesti. Kasvavan tehon lisäksi pakoputkiston muokkaus vaikuttaa myös pakoääneen ja sitä kautta ajofiilikseen. Äänenvaimentimen vaihtaminen tai poistaminen on usein ensimmäinen askel, kun halutaan muuttaa pakoääntä. Pakoääntä muuttaa myös katalysaattorin ja pakosarjan muokkaaminen hengittävämmäksi. Sillä saadaan sporttisemman pakoäänen lisäksi myös tehoa, toisin kuin äänenvaimentimen riisumisella. 

Katalysaattorin tai pakosarjan vaihdon jälkeen on tärkeää muistaa ohjelmoida moottori uudelleen. Etenkin turboahdetussa moottorissa pakosarjan vaihtuessa ahtoilman määrä muuttuu ja siten vaikuttaa myös moottorin ilmansaantiin.


Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING